Styret!

 

Leder/Kasserer: Bengt Holen

Nestleder: Jan Arne Sjøholt

Sekretær/Webansvarlig: Solbjørg Holen

Styremedlem: Berit Sjøholt

Styremedlem: Ursula Bertelsen

Varamedlem: Vigdis Andersen

Varamedlem: Elisabeth Nilsen Refsnes

 
 

 Kontaktinfo NMHK Rogaland:

E-post: rogaland@nmhk.net

Post: NMHK Avd. Rogaland v/Bengt Holen

Smånutveien 12, 4330 Ålgård

 

Leder: Bengt Holen
  mob: 926 88 084
   
Nestleder: Jan Arne Sjøholt
  mob: 916 40 606
   

 

Representanter til NKK region Rogaland's Årsmøte:

Bengt Holen Styret oppnevner 2 stykker

 

Representanter Rogaland Hundepark:

  Bengt Holen  
  Solbjørg Holen  
  Brit S. Grønnestad  
  Vara: Heidi M. Johnsen  
 

www.rogalandhundepark.no

 

 

Valgkomiteè! 

Leder:   Vigdis Andersen
   Lene Jonassen
   Beate Cecilie Honnens Hamre
Vara:  Torunn Eide

 

Revisor:  Sveinung Skjerahaug
Vararevisor:  Vibeke Bø Langeland